Thông báo lịch ôn tập và thi chính trị cuối khóa- năm 2021- Đối tượng hệ Niên chế - chính quy, liên thông

- Thời gian ôn tập: 15h, ngày 21/7/2021.
 
- Link team/code (2xf9l1n):  Bấm vào đây

- Thời gian thi: ngày 30/7. Lịch thi chi tiết trong tập tin đính kèm trong danh sách thi.

Ôn tốt nghiệp môn triết học: Bấm vào đây

Danh sách thi : Bấm vào đây

Tác giả bài viết: Tổ Quản lý đào tạo